• Các ngành nghề Nhật Bản dự kiến đón nhận theo chương trình lao động kỹ năng đặc định hàng đầu bao gồm một4 ngành với tổng số lượng 345.150 người sẽ chào đón trong 5 năm.

    Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH), với chương trình cho lao động kỹ năng đặc định, hiện phía Nhật Bản Để ý đến tuyển dụng lao động trong 1…[Read more]

  • Krabbe Guerrero became a registered member 2 months, 2 weeks ago