• 1. Kem tẩy lông bơ Cleo có hiệu suất cao trong triệt lông?

    Để đào thải các sợi lông căm ghét, Cleo sử dụng 3 thành phần là Calcium Hydroxide, Potasium Hydroxide và Thiglycolic acid.

    Có thể người không biết, những sợi lông đc làm từ những sợi protein mang tên gọi là keratin. Keratin được liên kết chéo bởi các liên kết cộng h&…[Read more]

  • Bennett Shore became a registered member 2 days, 22 hours ago